A RESOLUTION ENDORSING THE CURRENT CITY KYALALAYSAN AND THE HIGHEST COUNCIL OF ELDERS OF THE TAGUM CITY FEDERATION OF BARANGAY TRIBAL COUNCIL PYAGMATIKADUNG AGUIDO P. SUCNAAN, SR. TO HIS BID FOR THE 2021 GAWAD SA MANLILIKHA NG BAYAN AWARD.